Grūdų prekybos sistema

Dėti skelbimą

* Skelbimo talpinimas yra nemokamas

Grūdų supirkėjai

Pirkėjų mokumas

AgroBirža vartindama grūdų pirkėjų mokymą naudoja įvairius informacijos šaltinius ir atsivželgia į daugybę faktorių: mokėjimų istoriją, pelningumo ir efektyvumo rodiklius, pajamų pokyčius, darbuotojų skaičiaus kaitą, teisinius ginčius ir areštus, skolų istoriją, kitas vadovų valdomas įmones bei prekybos istoriją AgroBiržos sistemoje. 

AgroBirža skirsto grūdų pirkėjų mokumo riziką į 10 kategorijų (10  - būklė puiki, 1 - būklė bloga, rizika didelė). Daugumos įmonių Lietuvos žemės ūkio sektoriuje mokumo galimybės yra vertinamos 6-10 balų, tokia mokymo rizika yra laikoma vidutine ("normali") rizika. Įmonės įvertintos 5-etu arba mažesniu balu laikomos padidintos rizikos, tačiau tai gali lemti ir trumpa veiklos istorija. 

 

Registruoti grūdų supirkėjai

 

 

  

AgroBiržos partneriai